MVY ennakkokysely

Yrityksen nimi *

Henkilön nimi *

Sähköposti *

Puhelinnumero *


Myyntityötä tekevien määrä

Ajatukseni yrityksemme tavoitteista...

Ajatuksia tavoitteisiin pääsemisestä:

Myyntimme tulee…

Myynnillisen asiakastilanteen ensimmäinen askel on yleensä…

Arvioi myyntitoiminnan kehittämistarvetta (1-5, 5=suurin tarve)

12345
Asiakashankinta
Aktiivisuus
Myyntitilanne
Tarjous- ja muu myynninmateriaali
Yrityksemme yhteinen tarina
Suunnitelmallisuus tekemisessä
Tavoitteellisuus
Asiakkuuden hallinta

Ajatuksiani myynnin tekemisestä ja sen kehittämisestä

Arvioi markkinointitoiminnan kehittämistarvetta (1-5, 5=suurin tarve)

12345
Yrityksen vahvuuksien näkyminen eri välineissä (esim. www-sivujen etusivu)
Asiakastilannetta tukevat materiaalit
Markkinoinnin suunnitelmallisuus, vuosisyklin huomioiminen
Suunnitelmallisuus asiakasviestinnässä (sama punainen lanka joka paikassa)
Yrityksemme visuaalinen ilme

Ajatuksiani markkinoinnin tekemisestä ja sen kehittämisestä

Kuinka usein tämän kaltaisia asioita pysähdytään miettimään kokonaisuutena?

Muuta huomioitavaa tapaamiselle